En Stupa er et buddhistisk symbol - et tempel. Det legges stor vekt på at den har riktige proporsjoner og at den er bygget med gode hensikter.

En Stupa gir positiv energi til alle som kommer i kontakt med den.