Stupa er en komplett samarbeidspartner på reklame - ide, ferdiggjøring, førtrykk, bildebehandling samt trykksaksformidling.

Vi kan levere annonser, aksidens (visittkort, konvolutter, brevark, presentasjonsmapper), brosjyrer, plakater, DM, butikkmateriell, stands/messe, gaveartikler, årsrapporter osv. Vi tilbyr også etterbehandling, adressering og distribusjon.

Stupas mål er å produsere fine ting med optimal kvalitet.